OOPS. Your Flash player is missing or outdated.Click here to update your player so you can see this content.
Duszpasterstwo Sakramentalne PDF Drukuj Email

Duszpasterstwo sakramentalne

Sakrament Chrztu świętego

Chrzcielnica znajdująca się przy wejściu do świątyni.

Aby ochrzcić dziecko, wpierw należy zgłosić się do kancelarii parafialnej z aktem urodzenia dziecka. Sakramentu chrztu św. udziela się w każdą I i III niedzielę miesiąca w czasie Mszy świętej o godz.15.00. Celebracja sakramentu chrztu św. poprzedzona jest nauką przedchrzcielną dla rodziców i chrzestnych, która odbywa się w domu katechetycznym w czwartek poprzedzający uroczystość Chrztu św. o godz. 19.30. Podczas tej nauki omawiana jest liturgia sakramentu Chrztu św., zobowiązania płynące z przyjęcia tego sakramentu oraz odpowiedzialność rodziców i chrzestnych za religijne wychowanie potomstwa. Do godności rodziców chrzestnych mogą być dopuszczone: osoby mające ukończone 16 lat, będące katolikami, bierzmowanymi, które prowadzą życie zgodne z zasadami wiary.

Roczek. Rodzice, po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii, wraz z dzieckiem uczestniczą we Mszy chrzcielnej. Pod koniec Mszy dziecko otrzymuje specjalne błogosławieństwo.

 

Sakrament bierzmowania

w przygotowaniu

Obecnie sakrament bierzmowania przyjmują uczniowie III klasy gimnazjum. Przygotowanie do przyjęcia tegoż sakramentu trwa 3 lata. W pierwszym i drugim roku młodzież winna uczęszczać na czwartkowe msze szkolne oraz spotykać się raz w miesiącu z duszpasterzem w wyznaczonym terminie. Trzeci rok obejmuje cotygodniowe spotkania na salkach katechetycznych oraz uczęszczanie na nabożeństwa (różaniec, nieszpory, droga krzyżowa, gorzkie żale). Całość kończy się egzaminem i uroczystą liturgią sprawowaną pod przewodnictwem biskupa.

Dorośli pragnący przyjąć ten sakrament mają swoje spotkania, w ramach katechumenatu, we wtorki o godz. 19.00 na salkach katechetycznych.

 

Sakrament Eucharystii


ks. Infułat udziela I Komunii św.

Przygotowanie dzieci do I Komunii świętej obejmuje, oprócz katechezy szkolnej, 1 godzinę tygodniowo katechezy w domu katechetycznym. Ponadto dzieci winny uczęszczać na Msze św. szkolne w czwartki o godz. 16.30 oraz w niedzielę o godz. 9.15. Dopuszczenie do I Komunii św. jak i spowiedzi poprzedzone jest sprawdzaniem (na bieżąco) wiadomości z zakresu katechizmu, jak również znajomości podstawowych modlitw dziecka.

Porządek Mszy św.: http://swjozef.zabrze.pl/images/2006/msze_new.jpg

Istnieje również możliwość przyjęcia (przez chorych) komunii św. w niedzielę, przyniesionej przez nadzwyczajnego szafarza Eucharystii.

 

Sakrament Pojednania i Pokuty

Okazja do spowiedzi świętej istnieje przed każdą Mszą świętą (z wyjątkiem mszy dla dzieci). Ponadto w każdą sobotę od godz. 16.00, jak również w każdy I czwartek miesiąca podczas Godziny Świętej od godz. 17.00. Przed świętami Bożego Narodzenia, jak również przed świętami Wielkanocnymi, godziny, w których kapłani dyżurują w konfesjonałach są podawane w ogłoszeniach parafialnych.

 

Sakrament Małżeństwa

 

W liturgii zapalona świeca symbolizuje  obecność Chrystusa.
Zawierając sakramentalny związek małżeński  małżonkowie stają się:
niepodzielną jednością w sakramentalnej  miłości.

 

 

Narzeczeni zobowiązani są do spisania protokółu przedślubnego na 3 miesiące przed przyjęciem sakramentu małżeństwa. W tym celu winni przynieść: dowód osobisty, metrykę chrztu świeżej daty, świadectwo katechizacji ze szkoły średniej. Ponadto zobowiązani są do uczestnictwa w naukach przedślubnych, które odbywają się w domu katechetycznym przy parafii św. Anny, w niedzielę o godz. 17.00. Oprócz tego winni spotkać się również z doradczynią w Poradni Życia Rodzinnego. Spotkania w Poradni Rodzinnej odbywają się w drugi i czwarty wtorek miesiąca o godz. 18.00.

Katechumenat przedmałżeński, czyli uzupełniający kurs formacyjny dla tych osób, które nie ukończyły normalnej szkolnej katechizacji, odbywa się na salkach katechetycznych we wtorki o godz.19.30.

 

Sakrament Chorych

Sakramentu Chorych udziela się w razie potrzeby na życzenie w każdym czasie.

„Parafialny Dzień Chorych”, w którym przyprowadza lub przywozi się chorych do kościoła, odbywa się corocznie we wrześniu i połączony jest ze Mszą świętą i udzielaniem sakramentu chorych. Podczas każdorazowego „Dnia chorych”, po zakończeniu liturgii w kościele, odbywa się także w Domu Katechetycznym spotkanie z chorymi połączone z posiłkiem przy stole.

Regularne odwiedziny chorych przez kapłanów w domu z możliwością przyjęcia sakramentów świętych – spowiedź, Komunia św. czy sakramentu namaszczenia chorych, odbywają się co miesiąc, w każdą pierwszą sobotę po rannych mszach świętych. Chorzy są zgłaszani na stałe lub też każdorazowo, przez swoich opiekunów lub pomocniczki charytatywne.

 

Sakrament kapłaństwa

Święcenia kapłańskie w kościele św. Józefa.

Święcenia kapłańskie w kościele św. Józefa.

W parafii działa Apostolstwo budzenia i wspierania powołań. W każdy I czwartek miesiąca, podczas Godziny Świętej, od godz. 17.00 wierni modlą się za kapłanów, jak również o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Następnie w tych intencjach sprawowana jest Eucharystia. W tych samych intencjach, wierni odmawiają także różaniec w każdy czwartek o godz. 7.30.

 

 
Reklama